امیر حسینامیر حسین، تا این لحظه 4 سال و 8 ماه و 17 روز سن دارد

منیم گوزل اوغلوم

قشنگترین بهانه زندگیم

سلام به مرد کوچک خودم که هر روز برات هزاران آرزو داریم و از ثانیه به ثانیه با تو بودن داریم لذت می بریم و بزرگ شدنت رو داریم به عینه می بینیم و چقدر لذت بخشه به اندازه ای که فکر نکنم بالاتر از این لذتی برای من و بابائی وجود داشته باشه ...   کلماتی که بتونه عشق مارو به تو وصف کنه انقدر بزرگه که نه به اندازه ی زبان ماست نه به اندازه ی این صفحه ی وبلاگه که بشه تایپش کرد فقط فقط تو قلب ماست.... امیر حسین جان عمرم زندگیم دوستت دارم و همیشه سعی کردم برات بهترین باشم نمی دونم تا  چقدر موفق بودم اما اینو می دونم که با تمام عشقی که بهت دارم برات تلاش می کنم امروز وقتی خواب بودی بهت نگاه می کردم و لذت می بردم از این ...
21 مهر 1394

بدون عنوان

فرزندم نوردیدگانم   بیاموز ....که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن نگاه را وسعت داد.   بیاموز که میتوانی تنها با بخشیدن به دیگران به آرامش روحی برسی   بیاموز که نفرت ، آیینه دل را سیاه می کند همانطور که محبت به آن جلا می بخشد.   بیاموز که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید ،   پس دلیلی ندارد که بیندیشی که همه چیز را در یک روز به دست بیاوری   بیاموز که زندگی را از طبیعت یاد بگیری   چون بید متواضع باشی   چون سرو راست قامت   چون صنوبر صبور   چون بلوط مقاوم   چون رود روان   چون خورشید باسخاوت   چ...
18 مهر 1394